Open

The Morris brothers

Morris Prichard Morris was a cooper and smallholder who lived at Tyddyn Melys and later at Fferam, in Llanfihangel Tre’r-beirdd parish, at the beginning of the XVIII century, and it was in the Maenaddwyn area that his four sons were born-

Lewis in 1701, Richard in 1703, William in 1705 and John in 1706. In 1707 the family moved to Pentre-eiriannell, Penrhosllugwy, a larger farm overlooking Dulas Bay, and it was there that the brothers grew to manhood.

Undefined

Our boats

We have 3 boats- 2 Celtic longboats and 1 double scull made by Swift Boats. All boats are designed for sea rowing with the double scull, as a sliding seat boat, being closer to a typical fine river boat.

Undefined

Race rules

Click here for a pdf of the rules.

Summary

Before racing

  • Crews will be registered before the start of the event. Unregistered crews must not take to the water during events
  • Crews will declare their WSRA points category at registration. This cannot be changed once racing is underway.
  • All boats must display their correct number on the hull in a legible size.
Undefined

Races

Many fixed seat rowing races are held around Wales. These are divided into league and non-league races. Generally speaking the non-league races are longer and are an opportunity for one crew only whilst the league races have multiple classes run separately. The league race, therefore, allows different crews to compete using the same boat- each race taking about 30-45 mins.

Points are won in league races according to the following schedule (2019):

Undefined

Cofrestru i rwyfo

I holi am aelodaeth, defnyddiwch y tab cyswllt neu lenwch'r ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Beth bynnag, cwblhewch yr holiadur cyn eich sesiwn rhwyfo cyntaf.

Manylion
Mae Cymdeithas Rhwyfo Mor Cymru angen hyn.
Cyswllt argyfwng
Gwybodaeth meddygol

Datganiad: Drwy gyflwyno'r ffurflen rwyf yn tystio fy mod wedi darllen deall a cwblhau yr holiadur ac 'rwyf yn cydnabod bod risgiau a pheryglon cynhenid ​​mewn rhwyfo ac ymarfer corff ac yn briodol 'rwyf yn ymgymryd â'r gweithgaredd ar fy nghyfrifoldeb fy hun. Ni fydd Clwb Rhwyfo Moelfre a'i aelodau yn atebol am unrhyw ddamwain personol, difrod neu golli bywyd damweiniol tra byddaf yn ymgymryd ag unrhyw rwyfo neu rhwyfo gweithgareddau cysylltiedig.

Os yw'r ymgeisydd dan 18 oed, rwy'n ardystio bod gan yr ymgeisydd ganiatâd rhiant i ymgymryd â gweithgareddau'r clwb.

Dr Simon Burnell yw’r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion data’r Clwb. Gellir ei ddatgelu i swyddogion, hyfforddwyr neu wirfoddolwyr eraill yn gysylltiedig â’r Clwb a hefyd gyda asiantaethau perthnasol eraill fel bod angen. Drwyymaelodi, yr wyf yn caniatáu i’r Clwb gadw manylion.

Er hyrwyddo Clwb Rhwyfo Moelfre, bydd y Clwb yn cadw, a chyhoeddi lluniau Aelodau neu eraill a fu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a fu yn berthnasol a gweithgareddau’r Clwb. Mae yn anorfod bod unrhyw Aelod a na fydd yn dymuno cael tynnu llun neu ddefnyddio llun ar gyfer dibenion y Clwb, yn datgan hyn yn ysgrifennedig ac yn llythyru gyda Ysgrifennydd y Clwb.

Pages