Amdanon ni

Derbyniodd Clwb Rhwyfo Moelfre, a sefydlwyd yn 2005, grant cyfleusterau cymunedol yn 2006 i brynu Cwch Celtaidd cwch, a enwyd yn 'Joseph Rogers'. 

Sefydlwyd y clwb er mwyn rhoi cyfle i i bobl leol o bob oed cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr, gan annog ffyrdd iach o fyw. 

Mae'r Clwb yn cyfarfod trwy'r blwyddyn, fel arfer ar fore dydd Sul ac ar nos Fawrth. Rydym yn rhwyfo o Draeth Bychan ger Moelfre. Rydym yn ffodus iawn i dderbyn gefnogaeth Clwb Hwylio Traeth Coch i ddefnyddio ei gyfleustaerau sydd gerllaw y traeth.

Mae'r clwb yn ymgymryd â nifer o deithiau estynedig arfordirol, sy'n cyfle i weld arfordir Ynys Môn o safbwynt newydd. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn rasus gyda clybiau eraill ac yn gwneud 'gwaith ymchwil' mewn tafarndai lleol.

Mae'r clwb yn chwilio am aelodau newydd o hyd, beth bynnag yw maint eu allu a'i uchelgais. Ethos y clwb yw magu cynhwysiad mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol.