Eirianell

Dosbarthwyd ein cwch hir Celtaidd newydd "Eirianell" i'r clwb ym mis Medi 2020. Henwir er anrhydedd y brodyr Morris, hyrwyddwyr polymath yr iaith Gymraeg a oedd yn byw ychydig i'r gogledd o Moelfre.

Mae croes geltaidd a godwyd er cof am y brodyr Morris ym mis Medi 1910 ar dir fferm Pentre Eirianell, cyn gartref i'r pedwar brawd a oedd yn ysgolheigion, haneswyr a syrfewyr enwog yn gynnar yn y 18fed ganrif. .

Bardd ac ysgolhaig oedd Lewis Morris (1701-65); Mae'r DWB yn nodi mai ef "erbyn canol y 18fed ganrif oedd yr awdurdod uchaf ar yr iaith, a gydnabyddir felly yng Nghymru a'r tu allan iddi".
Richard Morris (1703-79) oedd sylfaenydd Cymdeithas y Cymmrodorion.
Roedd William Morris (1705-63) yn ysgolhaig yr iaith Gymraeg a botanegydd.
Morwr oedd John Morris (1706-40) a fu farw yn ystod ymosodiad ar Cartagena.