Cofrestru i rwyfo

I holi am aelodaeth, defnyddiwch y tab cyswllt neu lenwch'r ffurflen hon os gwelwch yn dda.

Beth bynnag, cwblhewch yr holiadur cyn eich sesiwn rhwyfo cyntaf.

Access: 
Manylion
Mae Cymdeithas Rhwyfo Mor Cymru angen hyn.
Cyswllt argyfwng
Gwybodaeth meddygol

Datganiad: Drwy gyflwyno'r ffurflen rwyf yn tystio fy mod wedi darllen deall a cwblhau yr holiadur ac 'rwyf yn cydnabod bod risgiau a pheryglon cynhenid ​​mewn rhwyfo ac ymarfer corff ac yn briodol 'rwyf yn ymgymryd â'r gweithgaredd ar fy nghyfrifoldeb fy hun. Ni fydd Clwb Rhwyfo Moelfre a'i aelodau yn atebol am unrhyw ddamwain personol, difrod neu golli bywyd damweiniol tra byddaf yn ymgymryd ag unrhyw rwyfo neu rhwyfo gweithgareddau cysylltiedig.

Os yw'r ymgeisydd dan 18 oed, rwy'n ardystio bod gan yr ymgeisydd ganiatâd rhiant i ymgymryd â gweithgareddau'r clwb.

Dr Simon Burnell yw’r rheolwr data at ddibenion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Defnyddir yr wybodaeth ar y ffurflen hon at ddibenion data’r Clwb. Gellir ei ddatgelu i swyddogion, hyfforddwyr neu wirfoddolwyr eraill yn gysylltiedig â’r Clwb a hefyd gyda asiantaethau perthnasol eraill fel bod angen. Drwyymaelodi, yr wyf yn caniatáu i’r Clwb gadw manylion.

Er hyrwyddo Clwb Rhwyfo Moelfre, bydd y Clwb yn cadw, a chyhoeddi lluniau Aelodau neu eraill a fu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a fu yn berthnasol a gweithgareddau’r Clwb. Mae yn anorfod bod unrhyw Aelod a na fydd yn dymuno cael tynnu llun neu ddefnyddio llun ar gyfer dibenion y Clwb, yn datgan hyn yn ysgrifennedig ac yn llythyru gyda Ysgrifennydd y Clwb.